Voor 2021 heeft Qlift bv de indexering voor servicecontracten vastgesteld op 1,5%.

Opbouw indexcijfer 2021

Het indexcijfer is gebaseerd op:

 De loonstijgingen binnen de CAO voor de groot-metaal (metalektro)

  1. Stijging materiaal prijzen
  2. Stijging brandstof prijzen

De CBS indexering volgens de SBI’93 is hiermee komen te vervallen.

Onze uurtarieven blijven ongewijzigd.