Nieuwe liftnormen

Tagged → , , , , , , , , ,

9 november 2015 in Nieuws

Nieuwe liftnormen

De nieuwe wijzigingen in de liftnormen betreffen zowel de veiligheid van gebruikers als die van technici. Onderstaand de belangrijkste wijzigingen EN 81-20 ten opzichte van EN 81-1/2.

Ventilatie
Voor ventilatie zijn alleen eisen opgenomen voor zover het voor de lift nodig is; verder geldt de plaatselijke wetgeving.
Vrije ruimte op het kooidak
Als er meer mensen op het kooidak kunnen staan, moet de vrije ruimte daarop worden aangepast. Er moet dan dus in meer vrije ruimte worden voorzien.
Hulpmiddelen en signalering
Bij het overbruggen van de veiligheidslijn, bijvoorbeeld bij het zoeken van een storing, zijn speciale hulpmiddelen nodig en extra signalering.
Inspectiebesturing in de put
Afhankelijk van het risico is inspectiebesturing ook in de put verplicht.
Sterkere deuren
Deuren moeten sterker zijn, een pendelproef is verplicht, en er moeten maatregelen worden genomen om te voorkomen dat mensen worden geraakt door sluitende deuren.
Noodverlichting
Voor de noodverlichting geldt 1 lux in plaats van 1 Watt.
Ophanging
Wat de ophanging betreft wordt verwezen naar de nieuwe norm voor draagmiddelen. Verder is er een verplichting om beveiliging tegen ‘takelen’ aan te brengen.

Hoofddoelstelling van de nieuwe normen is om de veiligheid van liften weer in overeenstemming te brengen met de huidige inzichten. Onderzoek binnen de Europese Commissie, adviezen van brancheorganisaties en notified bodies, en interpretaties op de huidige normen gaven de aanzet tot de vernieuwing.

Er is een overgangstermijn van iets meer dan drie jaar vastgesteld. Liften gebaseerd op de EN 81-1/2+A3 mogen dus geïnstalleerd en opgeleverd worden tot uiterlijk 31 augustus 2017, de datum waarop de norm wordt ingetrokken. Tot die datum kan dus zowel de norm EN 81-1/2 + A3 als de EN 81-20/50 worden gehanteerd om aan de eisen van de Richtlijn liften te voldoen.

Bron: Liftinstituut

Deel