Servicecontracten

Met de servicecontracten van Qlift bent u verzekerd van de uitmuntende 24/7 service- en storingsdienst van Qlift. De landelijke service- en storingsdekking verzekert u van een bedrijfszekere liftinstallatie. Mocht er dan onverhoopt toch iets aan de hand zijn, zoals een storing, dan kunt u vertrouwen op de snelle responstijden van Qlift. Qlift onderhoudt allerlei soorten liftinstallaties, wat de leeftijd ook is. Qlift streeft altijd naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van uw lift. Aan het eind van het jaar wordt er aan de hand van de serviceregistratie bekeken wat de exacte beschikbaarheid van de desbetreffende liftinstallatie is geweest. Dit wordt met u besproken om na te gaan of dit nog voldoet aan uw eisen. Daarnaast worden u ook voorstellen gedaan hoe de beschikbaarheid verder verhoogd zou kunnen worden

Storingsgevoeligheid minimaliseren

De storingsgevoeligheid van een liftinstallatie hangt af van meerdere factoren. Allereerst wordt dit bepaald door de nauwkeurigheid van de montage tijdens de installatie van de lift. Een kleine afwijking bij de initiële installatie kan al voor meer storingen zorgen. Ten tweede is het onderhoud van groot belang. Dan gaat het niet alleen om de verplichte keuringen die elke 18 maanden moeten plaatsvinden. Periodiek dient er grondig en vakkundig naar uw lift gekeken worden. Zo kan een onderdeel van uw lift tijdig worden vervangen voordat dit onderdeel storingen veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan een relais dat tegen het eind van de levensduur zit. Daarnaast kunt u er als gebruiker uiteraard ook voor zorgen dat er minder storingen optreden door voorzichtig gebruik van de lift.

Om deze storingsgevoeligheid te minimaliseren is het van groot belang om vanaf de installatie al de servicekwaliteitsmetingen te starten. Wanneer periodiek controlemomenten plaatsvinden tijdens het onderhoud van de lift kan de kwaliteit van de lift continu in de gaten gehouden worden. Op deze manier kan een verminderde kwaliteit ook direct gesignaleerd worden. Zo kan er preventief op ingesprongen worden, nog voordat er daadwerkelijk storingen optreden. U bent er op deze manier van verzekerd dat u een lift heeft die zich voortdurend in uitstekende staat bevindt. Fijn voor u en vooral ook fijn voor alle gebruikers van de lift.

Servicecontracten lift afsluiten

De service van Qlift kent een zeer hoog kwaliteitsniveau. De inzet van uitermate goed geschoolde en zeer ervaren allround servicemonteurs is de basis van deze kwaliteit. Qlift legt de lat van de service zo hoog en kan daarom ook een zeer hoog minimaal beschikbaarheidspercentage garanderen. Daar blijft het echter niet bij. Qlift streeft altijd naar het hoogst mogelijke beschikbaarheidspercentage.