Indexering tarieven 2023

Elk jaar worden bij Qlift tarieven en contractprijzen geïndexeerd aan de hand van de economische ontwikkeling en na een zorgvuldige berekening. Indexering vindt bij ons plaats op basis van 3 hoofdcomponenten uit onze kostprijsberekening. Elk component beïnvloedt in meer of mindere mate onze kostenstructuur. Aan elk kostencomponent is een weging toegekend aan de hand waarvan de uiteindelijke index bepaald wordt. Wij hanteren de volgende 3 componenten voor de indexering:

  1. Metalektro Loonkosten Index
  2. PPI (Producenten Prijs Index)
  3. CPI (Consumenten Prijs Index)

Voor de overgang naar 2023 is de indexberekening vastgesteld op 9,8%.

Tarieven 2023 (ex btw)

Reis-/werkuur (8.00-17.00)               €   75,-
Reis-/werkuur (17.00-8.00)               € 114,-
Reis-/werkuur (weekend/feestdag)  € 150,-