Toelichting indexering servicecontracten 2016

Tagged → , , , , , , ,

6 januari 2016 in Nieuws

Toelichting indexering servicecontracten 2016

Voor 2016 heeft Qlift bv de indexering voor servicecontracten vastgesteld op 2,35%.

Opbouw indexcijfer

Het indexcijfer is gebaseerd op de loonstijgingen binnen de CAO voor de groot-metaal (metalektro). De CBS indexering volgens de SBI’93 is hiermee komen te vervallen.

Deel