Toelichting indexering servicecontracten 2017

Tagged → , , , , , , , ,

28 december 2016 in Nieuws

Toelichting indexering servicecontracten 2017

Voor 2017 heeft Qlift bv de indexering voor servicecontracten vastgesteld op 2,25%.

Opbouw indexcijfer

Het indexcijfer is gebaseerd op de loonstijgingen binnen de CAO voor de groot-metaal (metalektro). De CBS indexering volgens de SBI’93 is hiermee komen te vervallen.

Deel