Toelichting indexering servicecontracten 2019

12 december 2018 in Nieuws

Toelichting indexering servicecontracten 2019

Voor 2019 heeft Qlift bv de indexering voor servicecontracten vastgesteld op 2,98%.

Opbouw indexcijfer

Het indexcijfer is gebaseerd op de loonstijgingen binnen de CAO voor de groot-metaal (metalektro). De CBS indexering volgens de SBI’93 is hiermee komen te vervallen.

 

Deel