“Wanneer renoveren”-check

Een veelgehoorde vraag is of een lift nog voldoet aan alle eisen. Dat is zeer subjectief en daar kan geen eenduidig antwoord op gegeven worden. Tijden veranderen, en waarschijnlijk veranderen ook het gebruik en de eisen die gesteld worden door liftgebruikers. Dan is het simpelweg de vraag of uw lift nog voldoet aan alle eisen en wensen, zowel wettelijk, technisch als functioneel.

Over het algemeen dient er na ruwweg 15 jaar een renovatie uitgevoerd te worden aan een lift. Of een lift gemoderniseerd dient te worden, hangt onder andere af van de staat waarin de lift verkeert, de veiligheid, de intensiteit van het gebruik en de exacte wensen qua functionaliteit. Maar ook de uitstraling van de lift is van groot belang; een lift moet er immers representatief uitzien. Met de “Wanneer renoveren”-check van Qlift wordt er antwoord gegeven op al deze vragen. Uw input is hierbij van groot belang, maar aan de hand van een grondige liftinspectie weet u exact wat de daadwerkelijke staat van uw lift is. U weet dan precies waar u aan toe bent: is renoveren een verstandige keuze of kan dit nog een tijdje op zich laten wachten?

Liftrenovatie liftonderhoud service & onderhoud

Renovatiecheck lift

Bij de “Wanneer renoveren”-check rondom de modernisering van uw lift gaat het met name om veiligheid, betrouwbaarheid en kosten. Wanneer er in uw lift vaker storingen optreden, dan heeft dit dikwijls ook extra kosten tot gevolg. Naast de toenemende kosten leidt dit ook tot minder klanttevredenheid. Het gaat daarnaast ook om de toegankelijkheid van uw lift. Mogelijk voldoet uw lift niet meer aan de wensen en eisen van de gebruikers. Op basis hiervan zou besloten kunnen worden om een mogelijke renovatie eerder uit te voeren.

Met de renovatiecheck wordt duidelijk of renovatie een veilige en/of een kostenefficiënte stap is. Of wellicht is het zelfs voordeliger om een gehele nieuwe lift te installeren. U krijgt in ieder geval een duidelijk overzicht van de kosten en het voordeel dat het u oplevert. Een lift moderniseren vraagt dikwijls om een investering, maar vaak blijken deze kosten alleszins mee te vallen. En uiteindelijk verdient u de investering vanzelf weer terug door de afname in storingen. Ook ziet u dit helder en overzichtelijk terug in de renovatiecheck van Qlift.

Renovatie op basis van de juiste normering

Wanneer uw lift gerenoveerd dient te worden, dan dient deze te voldoen aan de destijds geldende normen. In principe blijft de norm gelden die van kracht was bij ingebruikname van de lift. Dit kan bijvoorbeeld NEN 1081 of EN 81-1/2 zijn. Wanneer u kiest voor liftvernieuwing dan geldt weer de huidige liftnorm. Ook dit wordt in ogenschouw genomen bij de renovatiecheck van Qlift. Het hangt namelijk van uw ruimte af of er wel aan een nieuwe norm voldaan kan worden. U kunt er zeker van zijn dat in de “Wanneer renoveren”-check van Qlift al deze aspecten worden meegenomen. De vakkundige experts van Qlift houden echt overal rekening mee!