Projectaanpak

Op basis van uw wensen en onze advisering wordt een volledig uitgewerkte aanbieding opgesteld. Na acceptatie hanteert Qlift de onderstaande projectaanpak:

projectaanpak_qlift

  1. Na opdrachtovereenkomst gaan wij direct aan de slag met het in orde maken van het tekenwerk. U ontvangt dit zo spoedig mogelijk, samen met een overzichtelijk projectformulier.
  2. Ons tekenwerk wordt door u gecontroleerd en voorzien van eventuele opmerkingen aan ons geretourneerd.
  3. U ontvangt een definitieve versie van het tekenwerk dat eventueel op basis van uw opmerkingen is aangepast. Eventueel overeengekomen meer- en minderwerk is hierin opgenomen.
  4. U kunt de planning wijzigen tot 16 werkweken voor de gewenste startdatum. Hierna staat de startdatum vast. Op basis van deze planning zal er gefactureerd worden.
  5. De lift wordt op basis van de door u opgegeven planning geproduceerd.
  6. 4 weken voor de overeengekomen startdatum maken we een afspraak met de uitvoering op het werk om de bouwkundige zaken te controleren, vragen te beantwoorden en de details door te spreken.
  7. Na afronding van de montage wordt de lift aan u opgeleverd. Daarbij ontvangt u gegevens over het onderhoud, het liftboek met gebruikershandleiding, bevrijdingsinstructie, ontgrendel sleutels voor de deuren, sleutels voor de besturingskast en eventueel voor de sleutel geschakelde drukknoppen.
  8. De lift wordt in bedrijf gesteld na goedkeuring van de daartoe bevoegde instantie. U ontvangt hierbij een certificaat van goedkeuring.
  9. Het project wordt na afronding in een nagesprek met u geƫvalueerd. Wij hechten veel waarde aan uw mening.