Voor 2020 heeft Qlift bv de indexering voor servicecontracten vastgesteld op 2,5%.

Opbouw indexcijfer 2020

Het indexcijfer is gebaseerd op:

  1. De loonstijgingen binnen de CAO voor de groot-metaal (metalektro)
  2. Stijging materiaal prijzen
  3. Stijging brandstof prijzen

De CBS indexering volgens de SBI’93 is hiermee komen te vervallen.